1. USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z nami w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.


Informacje dotyczące ustawowego prawa do odstąpienia od umowy

Konsument ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nami w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy z jego zamówienia lub w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie ostatniej rzeczy z zamówienia konsumenta. Aby skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu konsument może, na przykład, przesłać nam pismo pocztą (nasz adres: MONAT, Radial Poland Sp. Z o.o. Moszna Parcela 29, Budynek C3, 05-840 Brwinów, Polska), lub e-mail na: PLMonatWsparcie@monatglobal.com, lub zadzwonić do nas pod numer 00 800 121 1102.

Jeśli konsument odstąpi od umowy w formie elektronicznej lub telefonicznie, niezwłocznie prześlemy mu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Konsument może poinformować nas o swoje decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia zamieszczonego pod następującym linkiem: MONAT Formularz odstapienia od umowy (konsument może skorzystać z tego formularza, ale nie jest to obowiązkowe).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument przekazał nam informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej z nami, zwracamy konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Rzeczy należy odesłać na adres: Zwroty MONAT, Radial Poland Sp. z o.o., Moszna Parcela 29, Budynek C3, 05-840 Brwinów, Polska, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował nas o odstąpieniu od umowy zawartej z nami. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

Konsument odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


2. ROZSZERZONE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Monat z przyjemnością informuje, że klienci Monat mogą skorzystać z rozszerzonego prawa do odstąpienia od umowy. Zasady związane z rozszerzonym prawem do odstąpienia od umowy zostały opisane poniżej (proszę odwołać się do punktów 2.1.-2.5. poniżej). Zasady te obowiązują po wygaśnięciu terminu na realizację Ustawowego Prawa do Odstąpienia od Umowy (proszę odwołać się do punkt 1).

Dla jasności, w przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktów, zastosowanie znajdą zasady opisane w punkcie 1 (w szczególności otrzymają Państwo pełny zwrot kwoty zakupu wraz z kosztami wysyłki i opłatą manipulacyjną (jeśli mają zastosowanie)).


2.1. 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

(Zwykłe zamówienia, Flash Sales, promocje i zamówienia Flexship)

Firma MONAT oferuje 30-dniową gwarancję satysfakcji lub zwrotu pieniędzy (włącznie z kosztami przesyłki przy zwrotach zgłoszonych do nas w ciągu 14 dni od otrzymania produktów) w przypadku każdego zwykłego zamówienia, Flash Sale, promocji, zamówienia Flexship lub zamówienia rejestracyjnego w ramach rejestracji w programie Klienta VIP przez program Flexship.

Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik nie jest zadowolony z zakupionego produktu MONAT, może zwrócić nieużywaną część produktu firmie MONAT w ciągu 30 dni i otrzymać pełny zwrot kwoty zakupu (włącznie z kosztami przesyłki przy zwrotach zgłoszonych do nas w ciągu 14 dni od otrzymania produktów).


(Faza pilotażowa zamówienia All-Inclusive)

Firma MONAT oferuje 30-dniową gwarancję satysfakcji lub zwrotu pieniędzy (włącznie z kosztami przesyłki przy zwrotach zgłoszonych do nas w ciągu 14 dni od otrzymania produktów) w przypadku każdego zwykłego zamówienia, Flash Sale, promocji, zamówienia Flexship lub zamówienia rejestracyjnego w ramach rejestracji w programie Klienta VIP przez Zamówienia All-Inclusive. Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik nie jest zadowolony z produktu MONAT zakupionego w ramach jednorazowego zamówienia, może on zwrócić zamówienie rejestracyjne w ciągu 30 dni od daty doręczenia i otrzymać pełny zwrot kwoty zakupu (włącznie z kosztami przesyłki przy zwrotach zgłoszonych do nas w ciągu 14 dni od otrzymania produktów).

W przypadku zamówień rejestracyjnych (pakietowych) firma MONAT nie dokonuje częściowego zwrotu w przypadku odesłania niepełnego zamówienia rejestracyjnego, ponieważ zamówienie rejestracyjne (pakietowe) jest traktowane jako jeden produkt i musi być zwrócone w całości. Po otrzymaniu całego zamówienia rejestracyjnego firma MONAT usunie konto Klienta VIP i zwróci pełną kwotę zakupu (włącznie z kosztami przesyłki przy zwrotach zgłoszonych do nas w ciągu 14 dni od otrzymania produktów). Opłata rejestracyjna w wysokości 90 zł nie podlega zwrotowi. Poprzednie zdanie nie ma zastosowanie do zwrotów zgłoszonych do nas w ciągu 30 dni od dnia otrzymania produktów.


2.2. Polityka zwrotów

(Zwykłe zamówienia, Flash Sales, promocje i zamówienia Flexship)

W MONAT jesteśmy przekonani, że pokochasz każdy z zakupionych u nas produktów. Oferujemy 30-dniową gwarancję satysfakcji (włącznie z kosztami przesyłki przy zwrotach zgłoszonych do nas w ciągu 14 dni od otrzymania produktów) wszystkim klientom oraz Market Partnerom.

Dla zwrotów zgłoszonych do nas po 30 dniach od otrzymania produktów firma MONAT oferuje zwrot pieniędzy w wysokości 90% kwoty zakupu (z wyłączeniem kosztów przesyłki) za wszystkie zwrócone nieotwarte i nieużywane produkty nabyte w drodze zwykłego zamówienia, Flash Sale, promocji, zamówienia Flexship lub zamówienia rejestracyjnego w ramach rejestracji w programie Klienta VIP przez program Flexship. Chętnie zwrócimy kwotę zakupu (z wyłączeniem kosztów przesyłki) za zwrócone towary, korzystając z tej samej metody, którą dokonano płatności. Wszelkie zwroty zgłoszone do nas później niż 90 dni od daty otrzymania zamówienia przez klienta lub Market Partnera nie będą akceptowane.


(Faza pilotażowa zamówienia All-Inclusive)

Dla zwrotów zgłoszonych po 30 dniach od otrzymania produktów firma MONAT oferuje zwrot pieniędzy w wysokości 90% kwoty zakupu (z wyłączeniem kosztów przesyłki) za wszystkie zwrócone nieotwarte i nieużywane produkty pod warunkiem zwrócenia całości zamówienia rejestracyjnego (pakietowego) w ramach zamówienia All-Inclusive. Chętnie zwrócimy kwotę zakupu (z wyłączeniem kosztów przesyłki) za zwrócone towary, korzystając z tej samej metody, którą dokonano płatności. Nie akceptujemy zwrotów zgłoszonych do nas po upłynięciu 90 dni od daty doręczenia zamówienia do Klienta VIP.

W przypadku zamówień rejestracyjnych (pakietowych) firma MONAT nie dokonuje częściowego zwrotu w przypadku zwrócenia niepełnego zamówienia rejestracyjnego w ramach zamówienia All-Inclusive, ponieważ zamówienie rejestracyjne (pakietowe) jest traktowane jako jeden produkt i musi być zwrócone w całości. Po otrzymaniu całego zamówienia rejestracyjnego firma MONAT usunie konto Klienta VIP i zwróci 90% kwoty zakupu (z wyłączeniem kosztów wysyłki, opłat manipulacyjnych i opłaty rejestracyjnej).POLITYKA ZWROTU TOWARÓW I PIENIĘDZY DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH I KLIENTÓW VIP


Polityka zwrotu towarów i pieniędzy dla klientów detalicznych i Klientów VIP zarejestrowanych w programie Flexship

Czas na zwrot produktów

Zwrot kwoty zakupu

Zwrot kosztów wysyłki

Czy klient pokrywa koszty zwrotu przesyłki?

Zwrot zgłoszony do nas w ciągu 14 dni od otrzymania produktów („Zwroty Ustawowe”)

Zobacz punkt 1 powyżej

Zwrot zgłoszony do nas w ciągu 30 dni od otrzymania produktów (z wyłączeniem Zwrotów Ustawowych)

100%

NIE*

TAK

Zwrot zgłoszony do nas po upływie 30 dni od otrzymania produktów

90%

NIE*

TAK

Zwrot zgłoszony do nas po upływie 90 dni od otrzymania produktów

NIE

NIE

Nie dotyczy

* Jeśli Klient VIP skorzystał z zamówienia rejestracyjnego i/lub zamówienia Flexship, to nie została naliczona opłata za przesyłkę, w związku z czym ze zwracanej kwoty nie zostanie potrącony żaden koszt przesyłki.Polityka zwrotu towarów i pieniędzy dla Klientów VIP zarejestrowanych w pilotażowym programie zamówienia All-Inclusive

Czas na zwrot produktów

Zwrot kwoty zakupu

Zwrot kosztów wysyłki

Czy klient pokrywa koszty zwrotu przesyłki?

Zwrot zamówienia rejestracyjnego lub każdego kolejnego zamówienia zgłoszony do nas w ciągu 14 dni od otrzymania produktów („Zwroty Ustawowe”)

Zobacz punkt 1 powyżej

Zamówienie rejestracyjne* zwrócone po 30 dniach od pierwotnej daty dostawy

100%

NIE*

TAK

Zwrot zamówienia rejestracyjnego lub każdego kolejnego zamówienia zgłoszony do nas po 30 dniach od otrzymania produktów

90%

NIE*

TAK

Zwrot zamówienia rejestracyjnego lub każdego kolejnego zamówienia zgłoszony do nas po 90 dniach od otrzymania produktów

NIE

NIE

Nie dotyczy

*Jeśli Klient VIP skorzystał z zamówienia rejestracyjnego i/lub zamówienia Flexship, to nie została naliczona opłata za przesyłkę, w związku z czym ze zwracanej kwoty nie zostanie potrącony żaden koszt przesyłki.POLITYKA ZWROTU TOWARÓW I PIENIĘDZY DLA MARKET PARTNERÓW


POLITYKA ZWROTU TOWARÓW I PIENIĘDZY DLA MARKET PARTNERÓW

Czas na zwrot produktów

Zwrot kwoty zakupu

Zwrot kosztów wysyłki

Czy Market Partner pokrywa koszty przesyłki?

Zwrot zgłoszony do nas w ciągu 14 dni od otrzymania produktów („Zwroty Ustawowe”)

Zobacz punkt 1 powyżej

Zwrot zgłoszony do nas w ciągu 30 dni od otrzymania produktów (z wyłączeniem Zwrotów Ustawowych)

100%

NIE*

TAK

Zwrot zgłoszony do nas po 30 dniach od otrzymania produktów

90%

NIE*

TAK

Zwrot zgłoszony do nas po 90 dniach od otrzymania produktów

NIE

NIE

Nie dotyczy

Zwrot Zestawu Startowego i/lub Zestawu Produktów * w ciągu roku od otrzymania produktów (z wyłączeniem Zwrotów Ustawowych)

90%

NIE*

TAK

* Jeśli Market Partner skorzystał z zamówienia Flexship, to nie została naliczona opłata za przesyłkę, w związku z czym ze zwracanej kwoty nie zostanie potrącony żaden koszt przesyłki2.3. Jak zwrócić zamówienie?

W przypadku zwrotów zgłoszonych do nas po upływie 30 dni od otrzymania produktów, produkty muszą być nieotwarte/nieużywane i muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach. Aby oddać produkt i otrzymać zwrot pieniędzy, towar należy zwrócić bezpośrednio firmie MONAT, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Najpierw należy uzyskać autoryzowany numer zwrotu towaru (RMA), kontaktując się z działem wsparcia MONAT pod numerem 008001211102 lub mailowo pod adresem PLMONATWsparcie@monatglobal.com.
    Należy przy tym podać swój numer zamówienia i określić, czy zwrócona ma zostać cała czy częściowa kwota.
  2. Zwracane produkty należy zapakować, korzystając z odpowiednich materiałów, i przesłać w odpowiednim kartonie. Wszystkie zwroty muszą zostać wcześniej opłacone przez Market Partnera lub klienta. MONAT nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  3. Produkty należy wysłać do firmy MONAT w ciągu 90 dni od daty otrzymania produktów. Wszystkie towary należy wysyłać na adres:


MONAT - zwroty

Zwroty MONAT, Radial Poland Sp. Z o.o.
Moszna Parcela 29, Budynek C3,
05-840 Brwinów, Polska2.4. Odbiór zwrotu pieniędzy


Zwrot pieniędzy zostanie wykonany, gdy otrzymamy zwracane towary. Pieniądze zostaną zwrócone tą samą metodą, którą wybrano do opłacenia oryginalnej transakcji, a kwota będzie odpowiadała cenie produktów bez kosztu wysyłki.

Prosimy mieć na uwadze, że przetworzenie zwrotu dokonanego na kartę kredytową może zająć bankowi nawet 10 dni roboczych, w zależności od czasu potrzebnego na przetworzenie zgłoszenia. Czas ten może się znacząco różnić w zależności od wystawcy karty.

Wszystkie zamówienia podlegają opłacie manipulacyjnej:

Klienci VIP i Detaliczni: zamówienia o wartości 300 zł lub niższej: 10 zł, zamówienia o wartości 300 zł lub wyższej: 15 zł.

Market Partnerzy: zamówienia o wartości 300 zł lub niższej: 15 zł, zamówienia o wartości 300 zł lub wyższej: 20 zł.

Dla jasności, w przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktów, zastosowanie znajdą zasady opisane w punkcie 1 (w szczególności otrzymają Państwo pełny zwrot kwoty zakupu wraz z kosztami wysyłki i opłatą manipulacyjną (jeśli mają zastosowanie)).


2.5. Proces anulowania

Anulowanie Programu Flexship

Możliwość swobodnego anulowania: Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z programu Flexship, kontaktując się z zespołem wsparcia.

Uwaga: Po dokonaniu rejestracji w programie Flexship firma MONAT naliczy poniższe opłaty za rezygnację, jeśli użytkownik nie spełni wymogu realizacji co najmniej trzech zamówień Flexship:

  • 100 zł = zrealizowane tylko zamówienie rejestracyjne
  • 75 zł = zrealizowane zamówienie rejestracyjne i jedno zamówienie Flexship

*W przypadku Klientów VIP zarejestrowanych po dniu 1 marca 2022 r. nie obowiązują opłaty za anulowanie.

Kontakt z działem wsparcia MONAT jest możliwy pod numerem 00800 1211102 lub pod adresem PLMONATWsparcie@monatglobal.com.


3. INFORMACJE DODATKOWE

Wysyłka, zwroty towarów i pieniędzy

Choć przez cały czas aktywnie reagujemy na obecne wydarzenia, najwyższym priorytetem firmy MONAT jest zapewnienie bezpieczeństwa jej pracowników i klientów. Przetwarzając zamówienia i zgłoszenia zwrotów w naszych magazynach, podejmujemy na każdym kroku zwiększone środki ostrożności i dokładamy wszelkich starań, aby wysyłać zamówienia zgodnie z naszym standardowym harmonogramem.


Potwierdzenie płatności i wysyłki

Po pomyślnym złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawierającym numer zamówienia i informacje o sposobie wysyłki. Upewnij się, że Twój adres do wysyłki jest prawidłowy, gdyż nie mamy możliwości przekierowania przesyłki, gdy będzie już w drodze.

Przetworzenie zamówienia wraz z wysyłką może zająć od 5 do 7 dni roboczych. Gdy zamówienie będzie już gotowe do wysyłki, otrzymasz wiadomość potwierdzającą z danymi do śledzenia.


Gdzie wysyłamy towary?

Aktualnie wysyłamy produkty do klientów w USA, w tym także z Alaski, Hawajów i terytoriów należących do USA. Towary wysyłamy także do Kanady, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski, Hiszpanii, na Litwę i do Guamu - pracujemy nad tym, aby w najbliższym czasie powiększyć listę krajów. Proszę pamiętać, że nie wszystkie towary mogą być wysyłane do wszystkich krajów.


Koszty wysyłki

Standardowy koszt wysyłki do Polski = 29,95 zł

W przypadku Market Partnerów i Klientów VIP rejestrowanych za pośrednictwem aktywnego zamówienia Flexship wszystkie zamówienia na kwotę co najmniej 330 zł są objęte darmową wysyłką. Jeśli jednak zamówienie Flexship zostanie anulowane po dołączeniu do programu Flexship, nie będzie możliwości darmowej dostawy przy zamawianiu produktów. Do zamówień poniżej tego progu zostaną doliczone stosowne opłaty za wysyłkę, o czym klient zostanie poinformowany w momencie składania zamówienia


Godziny pracy działu wsparcia MONAT:

Od poniedziałku do piątku: od 10:00 do 18:30.
Czas środkowoeuropejski (CET)
Soboty i niedziele: nieczynne